Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu STAR A200

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu


 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego środka trwałego – samochodu pożarniczego STAR A200 GBM.

1.Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód będący własnością Gminy Nowogrodziec,

 2. Marka: Star,

 3. Typ/model: A200 GBM,

 4. Numer rejestracyjny: DBL L135,

 5. Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy,

 6. Liczba osi: 2,

 7. Numer identyfikacyjny: 68291,

 8. Data pierwszej rejestracji: 13.12.1988 r.,

 9. Badanie techniczne ważne do: 10.12.2016 r.,

 10. Kolor: czerwony,

 11. Rok produkcji: 1988,

 12. Stan pojazdu: niesprawny silnik.


 

2. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 2900,00 zł ( w tym VAT ) ( słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).


 

3. Dodatkowe informacje o samochodzie wraz z możliwością oględzin w miejscu jego przechowywania tj. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie są możliwe po skontaktowaniu się z Panem Krzysztofem Harc – pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – tel. 75 7380689.


 

4. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w pokoju nr 26.


 

5. Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 145 zł. PLN (słownie: sto czterdzieści pięć złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w Banku Zachodnim WBK S.A O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,

 2. Wniesienia wadium należy dokonać w dniu przetargu, na godzinę przed jego rozpoczęciem,

 3. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu,

 4. Komisja przetargowa przed rozpoczęciem przetargu sprawdzi, czy oferenci wnieśli wadium w żądanej wysokości,

 5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczona zostanie na poczet ceny,

 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu pozostałym jego uczestnikom,

 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.


 

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 29,00 złotych ( słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)


 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą plus minimum jedno postąpienie.


 

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


 

9. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich