Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA VI z dnia 30 stycznia 2007 r.


 

1.

Uchwała  nr VI/26/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”

PDFuchwała nr VI_26_07.pdf (84,91KB)

 

2.

Uchwała  nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2007”

PDFuchwała nr VI_27_07.pdf (90,94KB)

zmiana: uchwała nr XXII/156/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

3.

Uchwała nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 

PDFuchwała nr VI_28_07.pdf (85,95KB)

 

4.

Uchwała nr VI/29/07 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie opinii dot. projektu  “Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy”             

PDFuchwała nr VI_29_07.pdf (36,46KB)

 

5.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Nowogrodźca

PDFuchwała nr VI_30_07.pdf (49,76KB)

Utraciła moc uchwałą nr LXXV/483/23 z dnia 27.09.2023 r.

 

6.

Uchwała Nr   VI / 31 / 2007 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za pobrane inkaso

PDFuchwała nr VI_31_07.pdf (41,63KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XX/147/12 z dnia 28 marca 2012 r.

 

7.

Uchwała nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I” i dawnego obszaru górniczego „Maria III” w gminie Nowogrodziec 

PDFuchwała nr VI_32_07.pdf (176,33KB)

 

 

8.

Uchwała Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  30 stycznia  2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec

PDFuchwała nr VI_33_07.pdf (98,52KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXVIII/191/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

 

9.

Uchwała VI/34/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  30 stycznia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

PDFuchwała nr VI_34_07.pdf (35,18KB)


 

 

10.

Uchwała Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2007.

PDFuchwała nr VI_35_07.pdf (58,02KB)
PDFZałącznik nr 1.pdf (172,65KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (123,25KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (81,41KB)
PDFzałącznik nr 3a.pdf (100,41KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (68,35KB)
PDFzałącznik nr 5.pdf (52,25KB)
PDFzałącznik nr 6.pdf (77,75KB)
PDFzałącznik nr 7.pdf (76,92KB)
PDFzałącznik nr 8.pdf (84,17KB)
PDFzałącznik nr 9.pdf (58,13KB)
PDFzałącznik nr 10.pdf (77,35KB)
PDFzałącznik nr 11.pdf (59,62KB)
PDFzałącznik nr 12.pdf (56,08KB)
PDFzałącznik nr 12a.pdf (55,67KB)
PDFzałącznik nr 12b.pdf (67,62KB)
PDFzałącznik nr 13.pdf (73,50KB)
PDFzałącznik nr 14.pdf (83,44KB)
PDFinformacja o stanie mienia komunalnego.pdf (120,44KB)

zmiany: uchwała nr XVII/118/07 z dnia 19 września 2007 r., uchwała nr XX/135/07 z dnia 9 listopada 2007 r., XXI/149/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 22-02-2007