Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na  zbycie lokalu mieszkalnego nr 1   o pow. użytkowej  60,2m², położonego w Nowogrodźcu  przy ul Kościuszki 12  z oddaniem w użytkowanie wieczyste  64/100 udziału w gruncie  z działki nr 251/49 o pow. 0,0103 ha, w Nowogrodźcu obr. 3

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Księga Wieczysta  JG1B/00025619/3
 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 02 U/M – Śródmiejskie tereny  zabudowy usługowo-mieszkaniowej, położone w obrębie murów obronnych Starego Miasta-strefa A ochrony konserwatorskiej.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi łącznie  60.000,00 zł. z tego:- lokal mieszkalny  58.020,00 zł,                   - udział w gruncie  1.980,00 zł.
 5. Forma zbycia nieruchomości: lokal zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23.04.2100r. 64/100 udziału w gruncie  z  działki nr 251/49 o pow. 0,0103 ha w Nowogrodźcu obręb 3.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu  12.08.2016 o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu.
 7. Wadium w wysokości 6.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,  z odpowiednim   wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia 08.08.2016r. z wyłączeniem osób o których mowa w § 5  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1490.)
 8. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną   nieruchomość,a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 9. Cena lokalu  uzyskana  w przetargu i I opłata z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 10. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 11. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą ,,Hydro-Tech” sp. z o.o. ul. Młyńska 3a Nowogrodziec  tel. 75 734 96 01.             
 12. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu   pokój nr  5, lub  pod numerem         tel.75 738 06 76.

Na sprzedaż lokalu w dniach 07.03.2016r. i 10.06.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich