Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa dostawa wyposażenia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej (z podziałem na 4 części) - ogłoszenie o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

Oznaczenie sprawy: WI.041.2.2016  

Nowogrodziec, 13 lipca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na kompleksową dostawę wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej z podziałem na 4 części:

Część 1. Dostawa wyposażenia sal zajęć i szatni dla dzieci,

Część 2. Dostawa wyposażenia rozdzielni i zmywalni (Część 2A – meble, Część 2B - sprzęt AGD),

Część 3. Dostawa sprzętu multimedialnego,

Część 4. Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, w tym wyposażenie do integracji sensorycznej - w ramach projektu zgłoszonego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn. ,,Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia”, do dnia 4 lipca 2016 r. godz. 11.00 wpłynęło 10 ważnych ofert.

2. W postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert na wybrane części, przy czym rozstrzygnięcie mogło nastąpić jeżeli na poszczególne zadanie wpłynęły co najmniej 2 ważne oferty. 

3. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że wszystkie oferty są kompletne, złożone w wymaganym terminie do składania ofert, jednak oferty nr 1,4,5,6 oraz 10 zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Na podstawie pkt. 6 ust. 5 zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dokonał odpowiedniej korekty omyłek rachunkowych.

4. W toku oceny merytorycznej złożonych ofert - do złożenia wyjaśnień wezwano 4 wykonawców.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego - wyjaśnienia złożyło 2 Wykonawców, w konsekwencji czego Zamawiający odrzucił oferty nr 1 oraz nr 5.

6. W wyniku pełnej oceny ofert oraz po uwzględnieniu spełnienia warunku wyboru spośród minimum 2 ważnych ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta którym jest najniższa cena brutto, zamówienia zostaną udzielone następującym firmom:

Część 1. Dostawa wyposażenia sal zajęć i szatni dla dzieci,

 

OFERTA NR 2

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 PASYM

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 1 - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

PKT

UWAGI

 

1

LINGUA Mariusz Jaskulski

Ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

62,58

-

 

2

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 PASYM

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

4

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

88,19

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

5

CHEC-SPORT Anna Chęc

Ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

58,34

  Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

6

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

25,50

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

9

P.H.P AKMA Zbigniew Podstawski

Ul. Długa 43

33-132 Niedomice

99,48

-

Część 2A - Dostawa wyposażenia rozdzielni i zmywalni (meble)

OFERTA NR 3

ELDOR Sp.z o.o.

Ul. 1 Maja 21

43-300 Bielsko - Biała

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2A - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

PKT

UWAGI

 

1

LINGUA Mariusz Jaskulski

Ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

88,00

-

 

3

ELDOR Sp.z o.o.

Ul. 1 Maja 21

43-300 Bielsko - Biała

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

4

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

90,31

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

6

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

59,53

  -

Część 2B - Dostawa wyposażenia rozdzielni i zmywalni (sprzęt AGD),

OFERTA NR 4

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nieodrzuconych, w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2B - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

PKT

UWAGI

 

1

LINGUA Mariusz Jaskulski

Ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

-

OFERTA ODRZUCONA

 

4

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

6

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

23,53

  -

Część 3. Dostawa sprzętu multimedialnego,

OFERTA NR 8

PPP HU VIKA Renata Musielska

Lubanów 28b

98-235 Błaszczki

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert nieodrzuconych, w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3 - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

PKT

UWAGI

 

1

LINGUA Mariusz Jaskulski

Ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

-

OFERTA ODRZUCONA

 

4

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

99,73

-

 

5

CHEC-SPORT Anna Chęc

Ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

-

OFERTA ODRZUCONA

 

7

COM Michał Karczewski

Ul. Rembelińska 3/8

03-343 Warszawa

74,97

  -

 

8

PPP HU VIKA Renata Musielska

Lubanów 28b

98-235 Błaszczki

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

Część 4. Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, w tym wyposażenie do integracji sensorycznej

OFERTA NR 2

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 PASYM

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4 - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

PKT

UWAGI

 

1

LINGUA Mariusz Jaskulski

Ul. Mrozowskiego 7/1

27-200 Starachowice

80,83

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

2

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 PASYM

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

4

DRZEWIARZ – BIS Sp. z o.o.

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

80,92

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

5

CHEC-SPORT Anna Chęc

Ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

67,98

  Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

 

10

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

Ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

68,35

Poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny

7. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca