Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 106

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

 na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

 

 1. Nowogrodziec obręb 1 -  działka niezabudowana nr 106  o pow. 3,4646 ha
 2. Nieruchomość położona w peryferyjnej, północno-zachodniej strefie Nowogrodźca, na terenie górniczym w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego wyrobiska piasków ilastych w sąsiedztwie Kopalni Surowców Mineralnych ,,Surmin-Kaolin w Nowogrodźcu. Dojazd do działki drogą  o nawierzchni gruntowej. Teren  częściowo zadrzewiony o wartości drewna tartacznego oraz tzw. samosiewką. Ewentualna wycinka drzewostanu podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody.

      3  Księga Wieczysta  nr  JG1B/00015137/7

 1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   o symbolu 01 PE - Tereny istniejącej i projektowanej powierzchniowej eksploatacji     górniczej złoża piaskowców ilastych ,,Maria III’’. Działka położona  jest na terenie górniczym Maria III-I ustanowionym dla złoża piaskowców ilastych wraz z częścią dawnego obszaru górniczego ,,Maria III”, funkcjonalnie związanego z obecnym obszarem górniczym.  
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  700.000,00 zł.

Do  wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.

 1. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do podmiotów posiadających koncesje na wydobycie.  
 2. Przetarg odbędzie się w dniu  20.09.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  ( parter sala posiedzeń).
 3. Wadium w kwocie 70.000,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim   wyprzedzeniem   tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 14.09.2016r.
 4. Wadium  wpłacone  przez zwycięzcę przetargu,  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć stosowne pełnomocnictwa  i potwierdzenie posiadania koncesji na wydobycie.
 6. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z23 %podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 7380676.

13 .Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich