Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont pomieszczeń biblioteki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie - wybór oferty

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec,  19 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Remont pomieszczeń biblioteki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie pomieszczeń biblioteki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – filia w Gościszowie, do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 10.00 wpłynęła 1 ważna oferta.

2. Złożona oferta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

Zakład Robót Budowlanych INSMUR

Borzyszkowski Marian

Tomisław 34

59-724 Osiecznica

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W kryterium „Cena” oferta uzyskała 100 pkt.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca