Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Wykonanie siłowni zewnętrznej w Czernej, Godzieszowie, Nowej Wsi i Zabłociu oraz doposażenie placu zabaw w Kierżnie” - ogłoszenie o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

„Wykonanie siłowni zewnętrznej w Czernej, Godzieszowie, Nowej Wsi i Zabłociu oraz doposażenie placu zabaw w Kierżnie”.

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na wykonanie siłowni zewnętrznej w Czernej, Godzieszowie, Nowej Wsi i Zabłociu oraz doposażenie placu zabaw w Kierżnie z podziałem na 5 zadań:

Zadanie I – Dostawa i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Czerna.

Zadanie II - Dostawa i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Godzieszów.

Zadanie III - Dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego, stojaka na rowery oraz 2 ławek wolnostojących wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kierżno.

Zadanie IV - Dostawa i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Nowa Wieś.

Zadanie V - Dostawa i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Zabłocie,

do dnia 15 lipca 2016 r. godz. 15:30 wpłynęło 7 ważnych ofert.
2. W postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert na wybrane części.

3. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że wszystkie oferty zostały złożone w wymaganym terminie do składania ofert, jednak oferty nr 2 oraz 6 zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Na podstawie ust. 6 pkt 5 zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dokonał odpowiedniej korekty omyłek rachunkowych.

4. W wyniku pełnej oceny ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienia zostaną udzielone następującym firmom:

 

Zadanie I – Dostawa i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Czerna

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Uzasadnienie: Przyczyną unieważnienia jest fakt, iż wartość 7 złożonych ofert w postępowaniu jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego Zadania.

 

Zadanie I - Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa firmy

ZADANIE I

Cena oferty brutto

(w PLN)

 

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

37 648,76

 

2

Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

46 706,62

 

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MEVIUS” Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

35 631,87

 

4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

27 072,30

 

5

4STB Sp. z o.o. PARKATLAS

ul. Kazimierza Wielkiego 24/2

65-047 Zielona Góra

27 796,43

 

6

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

35 939,07

 

7

Herkules Ryszard Syska

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

36 270,86

 

 

Zadanie II - Dostawa i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Godzieszów

 

OFERTA NR 4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zadanie II - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie

Nr oferty

Nazwa firmy

ZADANIE II

Cena oferty brutto

(w PLN)

PKT

 

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

20 318,37

81,03

 

2

Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

29 402,28

55,99

 

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MEVIUS” Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

21 891,54

75,21

 

4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

16 463,55

100,00

 

5

4STB Sp. z o.o. PARKATLAS

ul. Kazimierza Wielkiego 24/2

65-047 Zielona Góra

18 098,43

90,97

 

6

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

24 402,65

67,47

 

7

Herkules Ryszard Syska

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

22 755,00

72,35

 

Zadanie III - Dostawa i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego, stojaka na rowery oraz 2 ławek wolnostojących wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Kierżno

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Uzasadnienie: Przyczyną unieważnienia jest fakt, iż 4 złożone w postępowaniu oferty są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Zadanie III - Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Nr oferty

Nazwa firmy

ZADANIE III

Cena oferty brutto

(w PLN)

 

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

13 019,92

 

2

Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

10 160,70

 

4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

10 897,80

 

5

4STB Sp. z o.o. PARKATLAS

ul. Kazimierza Wielkiego 24/2

65-047 Zielona Góra

14 864,94

 

Zadanie IV - Dostawa i montaż 2 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Nowa Wieś

 

OFERTA NR 4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zadanie IV - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

ZADANIE IV

Cena oferty brutto

(w PLN)

PKT

 

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

15 410,67

77,90

 

2

Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

18 910,04

63,48

 

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MEVIUS” Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

17 442,02

68,83

 

4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

12 004,80

100,00

 

5

4STB Sp. z o.o. PARKATLAS

ul. Kazimierza Wielkiego 24/2

65-047 Zielona Góra

13 807,46

86,94

 

6

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

19 935,98

60,22

 

7

Herkules Ryszard Syska

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

16 980,15

70,70

 

Zadanie V - Dostawa i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Zabłocie

 

OFERTA NR 4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zadanie V - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie 

Nr oferty

Nazwa firmy

ZADANIE V

Cena oferty brutto (w PLN)

PKT

 

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

13 284,00

59,91

 

2

Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

18 615,80

42,75

 

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MEVIUS” Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

12 468,51

63,83

 

4

Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

7 958,10

100,00

 

5

4STB Sp. z o.o. PARKATLAS

ul. Kazimierza Wielkiego 24/2

65-047 Zielona Góra

10 885,50

73,11

 

6

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Zielona 6

43-300 Bielsko-Biała

14 283,41

55,72

 

7

Herkules Ryszard Syska

ul. Śląska 41A

32-500 Chrzanów

13 382,40

OFERTA ODRZUCONA

 

5. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

(-) Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich