Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 11.08.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446) i  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz.1774 ze zm.)

  1. Nowogrodziec obręb 4, ul. Kolejowa nr 15,  lokal mieszkalny nr 5  o pow. użytkowej  40,90 m²  działka zabudowana nr 593  o pow. 0,0844 ha.                                                                                
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta  JG1B/00042497/6
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem  05 M/ U- zespół zabudowy mieszkaniowej i usługowej  do trwałej adaptacji.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 5  przy ul. Kolejowej 15 w Nowogrodźcu , zostanie sprzedany w formie bezprzetargowej na rzecz  najemcy lokalu wraz ze sprzedażą odpowiedniego udziału w gruncie.
  6. Nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie 63.470,00 zł :-   wartość lokalu   58.160,00 zł-   wartość  1822/10000 udziału w gruncie  5.3 10,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu z zastosowaniem 90% bonifikaty płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej
  8. Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu  to jest do dnia  22.09.2016r. 

      10.21 dniowy  termin wywieszenia wykazu mija 01.09.2016r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich