Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 25.08.2016r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).   

  1. Nowogrodziec obręb 3 - część działki  nr 251/61przy ul. Kościelnej      
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014726/6
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  02 U,M-Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo- mieszkaniowej Strefa A ochrony konserwatorskiej
  5. Część działki zostanie wydzierżawiona  na rzecz współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich w celu poprawienia  warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległych, według zasad obowiązujących w tym zakresie.
  6. Część działki zostanie wydzierżawiona na okres do3 lat na cele inne niż rolne.

     21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 15.09.2016r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich