Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 08.09.2016r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm).

  1. Część działki gruntu nr   1026/17 o pow. 5,00 ha   położona w  obrębie Wykroty.
  2. Obciążenia  nieruchomości – umowa dzierżawy od 02.09.2016r. do 30.11.2016r.
  3. Księga Wieczysta nr  JG1B/00021784/2
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu   SGA 01 P/S , U w  strefie aktywności gospodarczej pod projektowane obiekty  produkcyjne, magazynowo-składowe i usługowe.  
  5. Część działki zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy z przeznaczeniem na cele rolne, według obowiązujących  w tym  zakresie przepisów.
  6. Część działki  zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat,  po terminie obowiązywania umowy o której mowa w p-cie 2.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  29.09.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich