Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 08.09.2016r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm).  

1.Części działki gruntu nr  428/26,   położonej w Nowogrodźcu obręb 4.

2.Obciążenia nieruchomości- umowy dzierżawy na okres :

- od 18.07.2016r. do 30.09.2016r.

- od 04.07.2016r. do 30.09.2016

- od 16.08.2016r. do 16.11.2016

3.Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka   leży w obszarze oznaczonym symbolem 02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w obrębie murów obronnych Starego miasta -  strefa A ochrony konserwatorskiej.

5.Części nieruchomości  zostaną  wydzierżawione  na cele inne niż rolne  na rzecz dotychczasowych dzierżawców,  według  obowiązujących  w tym  zakresie przepisów. 

6.21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  29.09.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich