Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników postępowania - zakup i dostawa urn wyborczych

WAP.502.1.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

„Zakup i dostawa urn wyborczych”

Komisja w składzie:

Dariusz Jancelewicz – Sekretarz Gmin i Miasta Nowogrodziec

Agnieszka Lenart – naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Jolanta Janeczko –podinspektor ds. obsługi Radny Miejskiej

stwierdza, że:

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Zakup i dostawa urn wyborczych do dnia 07 września 2016 r. godz. 10:00 wpłynęło 10  ofert.

2. Dokonano oceny formalnej i rachunkowej wszystkich złożonych ofert.

3. W wyniku pełnej oceny ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone następującej firmie:

 OFERTA NR 9

METAL SPAW Anna Wróbel, ul. Bysławska 73, 04-993 Warszawa

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę  w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie:

L.p

Nazwa firmy

Zaoferowana cena brutto łącznie zł

1

Centrum Obsługi Komisji Wyborczych, Michałowice

11 214,01

2

3 Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki, Białystok,

10 970,00

3

Grupa METALCRAFT Sp. z o.o., Kalisz

7922,43

4

Interplastic , Chwaszczyno

 

13300,61

5

MD-PLUS Daniel Urbaniak, Ostrów Wlkp.

9039,89

6

C.SYSTEM Sławomir Kobiela, Krosno Odrzańskie

9138,90

 

7

KEY COMPANY Sp. z o.o., Białystok

9407,04

 

8

Bartgrafic Bartosz Kosiba, Przeźmierowo

8959,01

9

Metal Spaw Anna Wróbel,

Warszawa

7695,30

 

10

Vivenge Sp. Z o.o., Siedlce

9907,28

 

 

 

                                                                                       Zatwierdził:

                                                                                       Burmistrz

                                                                                      Robert Marek Relich