Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Zakup i montaż piłkochwytów na boisku bocznym w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 12 września 2016 r.

                                         

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

„Zakup i montaż piłkochwytów na boisku bocznym w Nowogrodźcu”.

 

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż piłkochwytów na boisku bocznym w Nowogrodźcu do dnia 9 września 2016 r. godz. 12:00 wpłynęło 11 ofert, z czego 10 ważnych, natomiast 1 wpłynęła po wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej wszystkich złożonych ofert. Złożone oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W wyniku pełnej oceny ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone następującej firmie:

 

OFERTA NR 10

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJA MARIA KOKOT

Perkowo, ul. Wolsztyńska 16

64-234 Przemęt

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert po ocenie:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty brutto

(w PLN)

Ocena

Pkt

Uwagi

1

Sport Transfer Karolina Bałuk

Jawornik 564

32-400 Myślenice

14 731,49

67,78

-

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SPORT PLUS” Szymon Niepsuj

ul. Słowackiego 75a

32-400 Myślenice

16 314,72

61,20

-

3

Speed Invest Sp. z o.o.

ul. Ossowska 15

05-230 Kobyłka

27 060,00

36,90

-

4

Roman Jankowski Romi

ul. Kościelna 42

05-252 Dąbrówka

12 253,16

81,49

-

5

PROFI-SPORT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O.

ul. Ofiar Katynia 15 lok. 25

35-209 Rzeszów

18 081,00

55,23

-

6

FABER SPORT MAREK FABER

Zebrzydowice 415

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

15 744,00

63,42

-

7

LUMAR Sport Mariusz Stasiak

ul. Sikorskiego 35

32-400 Myślenice

12 792,00

78,06

-

8

PESMENPOL Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 75A

32-400 Myślenice

13 884,24

71,92

-

9

TRANSNET Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 31

63-750 Sulmierzyce

12 976,50

76,95

-

10

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJA MARIA KOKOT

Perkowo, ul. Wolsztyńska 16

64-234 Przemęt

9 985,14

100,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

11

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe „PROPAGATOR”

ul. Kwartowa 13/9

31-419 Kraków

16 937,10

Oferta złożona po terminie

 

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

 Robert Relich