Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przeatag ustny nieograniczony na dzierżawę

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę nieruchomości na cele rolne

część  działki nr 308 o  pow. 0,70 ha,  położona w obrębie Parzyce 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00015098/1
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze  oznaczonym symbolem  06 MN,US – teren istniejącej i projektowanej zabudowy 1 rodzinnej i usług sportu.
  3. Działka zostanie wydzierżawiona na okres  3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi 160,00 zł
  6. Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu.                                                                                                                                                                       
  7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A.O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia 04.10.2016r.
  8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy I racie podatku rolnego, licząc  od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu   pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich