Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : obręb Gościszów - działka niezabudowana nr 280 o pow. 0,91 ha i działka niezabudowana nr 281 o pow. 0,43 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz  Nowogrodźca
 ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż :
obręb Gościszów    -  działka niezabudowana nr 280  o pow. 0,91 ha
                                -  działka niezabudowana nr 281  o pow. 0,43 ha

Nieruchomość o prostych liniach granic, położona w peryferyjnej strefie Gościszowa. Dojazd i dostęp do nieruchomości bezpośredni z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren podmokły z istniejącym zbiornikiem wodnym - dawnym odkrytym basenem, którego większa część położona jest na działce 280, a mniejsza na działce 281.Przez zbiornik  przepływa ciek wodny, doprowadzający wodę do basenu, rozdzielający nieruchomość na dwie działki. Stan techniczny elementów zbiornika bardzo zły, dno zbiornika gruntowe. Brak właściwego odpływu wody. Stan zużycia zbiornika uzasadnia rozbiórkę istniejących jeszcze elementów. Wokół zbiornika teren zalesiony i zakrzaczony tzw. samosiewką. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane budynki mieszkalne i gospodarcze, grunty budowlane oraz  rolne.
1.Nieruchomość bez obciążeń
2.Księga Wieczysta  JG1B/00015019/4
3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze    
4. oznaczonym  symbolem  35 Mw,ZP teren zainwestowania i zieleni parkowej.   Uporządkowanie zespołu zieleni wysokiej wokół zbiornika wodnego na  dz. 280 i 281 z możliwością jego adaptacji na cele rekreacyjne.
5. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.
6. Cena wywoławcza nieruchomości  do przetargu wynosi 85.000,00 zł netto(dz. 280  58.000,00 zł , dz. 281  27.000,00 zł)
Uwaga ! do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek Vat.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu   
8. Wadium w wysokości  8.5 00,00. zł należy wpłacić na konto:  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 24.10.2016r.
9. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
10. Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
11. Cena nieruchomości ( brutto) uzyskana  w przetargu po odliczeniu wpłaconego wadium, płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
12. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.
13. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 i 8 lub telefonicznie pod nr 757380676 i 757380697.
Na sprzedaż nieruchomości w dniach 10.06.2016r.i 12.08.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio  I i II przetarg ustny  nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  22-09-2016
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  22-09-2016 12:46
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  22-09-2016 12:47
  przez: Michał Michałaciuk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 528
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×