Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLI z dnia 11 marca 2009 r.

 

 

1.

Uchwała Nr XLI/290/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości

PDFUchwała nr XLI_290_09.pdf (34,91KB)

 

2.

Uchwała Nr XLI/291/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości

PDFUchwała nr XLI_291_09.pdf (36,33KB)

 

3.

Uchwała nr XLI/292/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniesienia aportu do Hydro-Tech Spółki z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr XLI_292_09.pdf (40,57KB)

 

 

4.

Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe

PDFUchwała nr XLI_293_09.pdf (41,01KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XLVI/332/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.

 

 

5.

Uchwała Nr XLI/294/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Promocja Integracji Społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009 - 2013

PDFUchwała nr XLI_294_09.pdf (39,09KB)

 

 

6.

Uchwała Nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała nr XLI_295_09.pdf (36,83KB)

 

7.

Uchwała nr XLI/296/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca  2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/280/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetowych, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

PDFUchwała nr XLI_296_09.pdf (35,49KB) PDFzałącznik do uchwały nr XLI_296_09.pdf (48,85KB)

 

8.

Uchwała Nr XLI/297/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2009 

PDFUchwała nr XLI_297_09.pdf (38,62KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XLI_297_09.pdf (47,83KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XLI_297_9.pdf (52,91KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr XLI_297_09.pdf (52,98KB)

 

9.

Uchwała nr XLI/298/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty w gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLI_298_09.pdf (36,05KB) PDFzałącznik graficzny do uchwały nr XLI_298_09.pdf (474,45KB)

 

10.

Uchwała nr XLI/299/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec 

PDFUchwała nr XLI_299_09.pdf (37,61KB) PDFzałącznik graficzny do uchwały nr XLI_299_09.pdf (649,25KB)

 

11.

Uchwała Nr XLI/300/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji
Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XLI_300_09.pdf (36,79KB) PDFzałącznik graficzny do uchwały nr XLI_300_09.pdf (279,51KB)

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2009-03-16