Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 106

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza II przetarg ustny ograniczony

 na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej

 1. Nowogrodziec obręb 1 -  działka niezabudowana nr 106  o pow. 3,4646 ha
 2. Nieruchomość położona w peryferyjnej, północno-zachodniej strefie Nowogrodźca, na terenie górniczym w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego wyrobiska piasków ilastych w sąsiedztwie Kopalni Surowców Mineralnych ,,Surmin-Kaolin w Nowogrodźcu. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. Teren  częściowo zadrzewiony o wartości drewna tartacznego oraz tzw. samosiewką. Ewentualna wycinka drzewostanu podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody.

 

 1. Księga Wieczysta  nr  JG1B/00015137/7
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu 01 PE - Tereny istniejącej i projektowanej powierzchniowej eksploatacji  górniczej złoża piaskowców ilastych ,,Maria III’’. Działka położona  jest na terenie górniczym Maria III-I ustanowionym dla złoża piaskowców ilastych wraz z częścią dawnego obszaru górniczego ,,Maria III”,  funkcjonalnie związanego z obecnym obszarem górniczym.  
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  360.000,00 zł. Do  wylicytowanej w przetargu ceny, zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %.
 4. Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do podmiotów posiadających koncesje na wydobycie.  
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2016r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  ( parter sala posiedzeń).
 6. Wadium w kwocie 36.000,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim   wyprzedzeniem   tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 05.12.2016r.
 7. Wadium  wpłacone  przez zwycięzcę przetargu,  zalicza się na poczet ceny nabycia      nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.
 8. Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć stosowne pełnomocnictwa  i potwierdzenie posiadania koncesji na wydobycie.
 9. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z23 %podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 7380676.

13 .Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Na sprzedaż nieruchomości w dniu 20.09.2016r. został przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-11-2016
  do 09-12-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-11-2016
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  03-11-2016 10:40
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  03-11-2016 10:41
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 604
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×