Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 17.11.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) i Uchwały Nr XXVII/186/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

  1. Milików działka niezabudowana nr 639/2 o pow. 0,0514 ha o przeznaczeniu komunikacyjnym, będąca drogą wewnętrzną.
  2. Ograniczenia nieruchomości: działka wykorzystywana przez właściciela nieruchomości   przyległych jako dojazd do własnych nieruchomości. Na działce została wybudowana kanalizacja sanitarna. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Hydro-Tech Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodziec nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na  prawie do korzystania z istniejącej kanalizacji z możliwością podłączenia działek nr 403/1 i 406/381.
  3. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00015076/1.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  08 Mw- teren zainwestowania wiejskiego.
  5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiednich.
  6. Wartość  nieruchomości  wynosi 19.557,00 zł (brutto)  w tym 3.657,00zł podatku Vat
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena  nieruchomości, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  29.12.2016r.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 08.12. 2016r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich