Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej – sprzęt multimedialny

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 21 listopada 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej – sprzęt multimedialny.

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na dostawę wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej - Część 3. Dostawa sprzętu multimedialnego - w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. ,,Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Zebrzydowej poprzez zakup wyposażenia”, do dnia 15 listopada 2016 r. godz. 11.00 wpłynęły 2 ważne oferty.

2. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej złożonych ofert. Stwierdzono, że wszystkie oferty są kompletne, złożone w wymaganym terminie do składania ofert.

3. W toku oceny merytorycznej złożonych ofert - do złożenia wyjaśnień wezwano 1 wykonawcę.

4. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego - wyjaśnienie złożył 1 Wykonawca.

5. W wyniku pełnej oceny ofert oraz po uwzględnieniu spełnienia warunku wyboru spośród minimum 2 ważnych ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

OFERTA NR 1

Biuro Inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3 - Zbiorcze zestawienie ofert po ocenie

Nr oferty

Nazwa firmy

CZĘŚĆ 3

Cena oferty brutto

 (w PLN)

PKT

UWAGI

 

1

Biuro Inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58- 405  Krzeszów                                                                                                                                                       

 

12 768,63

 

100,00

 

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

 

 

2

NORDWECO Sp. z o.o.

Ul. Wieniawskiego 21

71-130 Szczecin

14 014,01

91,11

-

 

6. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca