Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu na rok 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (112,11KB)

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej DOCuchwała WPF.doc (32,50KB)

Objaśnienia  do WPF DOCzałącznik nr 2 - objaśnienia.doc (128,00KB)

Wykaz przedsięwzięć do WPF XLSWykaz przedsięwzięć do WPF.xls (46,00KB)

 

Uchwała budżetowa na 2017 DOCuchwala_budzetowa 2016.doc (55,00KB)

Objaśnienia do uchwały  DOCobjaśnienia.doc (343,00KB)

Prognoza wydatków XLSzał. prognoza wyd 2016.xls (712,50KB)

Tab. 1 Plan dochodów XLStab. 1 dochody.xls (137,50KB)

Tab. 2 Plan wydatków XLStab. 2 wydatki.xls (238,00KB)

Tab. 2a Wydatki majątkowe XLStab. 2a majątkowe.xls (44,50KB)

Zał. 1 Deficyt XLSzał 1 deficyt.xls (28,00KB)

Zał. 2 ,3, 4  GŚO XLSXzał 2 i 3 i 4 -wyodr GFOś przystanki.xlsx (20,58KB)

Zał. 5 SGO  XLSzał 5-SGO.xls (49,50KB)

Zał. 6 Profilaktyka XLSXzał 6 - profilaktyka.xlsx (13,84KB)

Zał. 7 Zadania Zlecone Dochody XLSXzał 7 - dotacje zad zlecone dochody.xlsx (12,70KB)

Zał. 7a Zadania Zlecone Wydatki XLSXzał 7 a - dotacje zad zlecone wydatki.xlsx (13,78KB)

Zał. 7b Porozumienia dotacje XLSXzał 7 b - dotacje porozumienia.xlsx (11,85KB)

Zał. 7c,d Własne dotacje XLSXzał 7 c i d- dotacje własne.xlsx (15,52KB)

Zał. 7e Dochody budżetu państwa XLSzał 7 e - dochody budżetu państwa.xls (30,00KB)]

Zał. 8, 8a Dotacje XLSXzał 8 i 8 a- dotacje.xlsx (17,64KB)

Zał. 9 Subwencja oświaty XLSzał 9 - subwencja ośw..xls (122,00KB)

Zał. 10 Fundusz sołecki XLSZał. nr 10 - Fudnd. Sołecki.xls (39,00KB)