Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 280 i 281

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż :

obręb Gościszów    -  działka niezabudowana nr 280  o pow. 0,91 ha

                                -  działka niezabudowana nr 281  o pow. 0,43 ha

Nieruchomość o prostych liniach granic, położona w peryferyjnej strefie Gościszowa. Dojazd i dostęp do nieruchomości bezpośredni z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren podmokły z istniejącym zbiornikiem wodnym - dawnym odkrytym basenem, którego większa część położona jest na działce 280, a mniejsza na działce 281.Przez zbiornik  przepływa ciek wodny, doprowadzający wodę do basenu, rozdzielający nieruchomość na dwie działki. Stan techniczny elementów zbiornika bardzo zły, dno zbiornika gruntowe. Brak właściwego odpływu wody. Stan zużycia zbiornika uzasadnia rozbiórkę istniejących jeszcze elementów. Wokół zbiornika teren zalesiony i zakrzaczony tzw. samosiewką.            W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane budynki mieszkalne i gospodarcze, grunty budowlane oraz  rolne.

Nieruchomość bez obciążeń

Księga Wieczysta  JG1B/00015019/4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 35 MW,ZP teren zainwestowania i zieleni parkowej. Uporządkowanie zespołu zieleni wysokiej wokół zbiornika wodnego na dz. 280 i 281 z możliwością jego adaptacji na cele rekreacyjne. 

Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości  do przetargu wynosi 84.000,00 zł netto (dz. 280  57.000,00 zł , dz. 281 27.000,00 zł)                          Uwaga ! do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek Vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2017r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu

Wadium w wysokości  8.400,00. zł należy wpłacić na konto:  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem  tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  09.01.2017r.

Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Cena nieruchomości ( brutto) uzyskana  w przetargu po odliczeniu wpłaconego wadium, płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 i 8 lub telefonicznie pod nr 757380676 i 757380697.

Na sprzedaż nieruchomości w dniach 10.06.2016r., 12.08.2016r. i 28.10.2016r. zostały przeprowadzone odpowiednio I, II  i III przetarg ustny  nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich