Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacja aplikacyjna projektu pn.Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Oznaczenie sprawy: WI.041.4.2016                

Nowogrodziec, 6 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro:

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”, – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, do dnia 5.12.2016 r. wpłynęło 10 ważnych ofert.

2. Zamawiający dokonał oceny formalnej i rachunkowej złożonych ofert. Stwierdzono, że wszystkie oferty są kompletne, złożone w wymaganym terminie do składania ofert.

3. W wyniku pełnej oceny ofert oraz po uwzględnieniu spełnienia warunku wyboru spośród minimum 2 ważnych ofert, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

OFERTA NR 8

Dolnośląskie Centrum Rozwoju
Lokalnego s. c.
ul. Jedności Narodowej 45b
50-260 Wrocław

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle jedynego kryterium wyboru Wykonawcy jakim była najniższa cena ofertowa brutto. Wysokość proponowanej przez wybranego Wykonawcę ceny mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca