Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Nowogrodziec, dnia 07 grudnia 2016 r.

WK.6220.37.2016.6

 

            ZAWIADOMIENIE  

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U  z 2016 r., poz. 23) Burmistrz Nowogrodźca

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodówi materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: ”Zbieraniu złomu w granicach działki ewidencyjnej nr 190/5 – obręb Czerna” w Gminie Nowogrodziec” – wszczętym na wniosek Inwestora Erich Fridrich Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w organizacji ul. Bohaterów Getta 2 w Bolesławcu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

Z treścią zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój 3 (parter), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, że po upływie wymienionego terminu wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz

Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2017
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  02-01-2017 13:21
  przez: Bożena Mrozik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 403
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×