Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie

Nowogrodziec, dnia 07 grudnia 2016 r.

WK.6220.37.2016.6

 

            ZAWIADOMIENIE  

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U  z 2016 r., poz. 23) Burmistrz Nowogrodźca

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodówi materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: ”Zbieraniu złomu w granicach działki ewidencyjnej nr 190/5 – obręb Czerna” w Gminie Nowogrodziec” – wszczętym na wniosek Inwestora Erich Fridrich Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w organizacji ul. Bohaterów Getta 2 w Bolesławcu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodźca.

Z treścią zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, pokój 3 (parter), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, że po upływie wymienionego terminu wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz

Robert Marek Relich