Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu - wyniki postępowania

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, dnia 16 stycznia 2017 r.

ZP.271. 11 .2016

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu ”.

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

 

Budownictwo Dekarsko-Blacharskie, Murarstwo, Malowanie

Rafał Tomczyk  Otok 54, 59-700 Bolesławiec

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„okres gwarancji jakości”

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „czas reakcji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

KAS-BUD” Marek Kasiewicz  Półwiosek Stary 11, 62-561 Ślesin

40,85

35

5

80,85

2

KONSORCJUM:

Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa

REMONDEK Sebastian Gorczyca, ul. Malinowa 12, 64-111 Lipno

Zakład Blacharsko Dekarski Marek Wawrzyniak, Kłoda 56 A, 64-130 Rydzyna

54,10

35

5

94,10

3

Budownictwo Dekarsko-Blacharskie, Murarstwo, Malowanie Rafał Tomczyk,  Otok 54, 59-700 Bolesławiec

60

35

5

100

4

KONSORCJUM:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki, ul. Wyszyńskiego 1/3    59-800 Zaręba

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło, ul. Zielona 4,            59-800 Zaręba

54,90

35

5

94,90

5

P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek 32-432 Pcim 1213

55,66

35

5

95,66

6

Marcin Gut 33-171 Pleśna 87

40,08

35

1

76,08

7

Zakład Dekarsko-Blacharski Marek Wieczorek  ul. Zielona 10 /27,           63-300 Pleszew

59,55

35

5

99,55

8

Przedsiębiorstwo Handlowo – Budowlane „Tyliński” Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawna,  ul. Święciechowska 49           64-100 Leszno

51,16

35

5

91,16

10

GREGOR-BUD ZAKŁAD BUDOWLANY Rychlicki Grzegorz,  Radostów Śr. 48, 59-800 Lubań

59,94

35

5

99,94

 

 

 

 

                                                                                                         Zatwierdził:

                                                                                                          Robert Marek Relich

                                                                                                          Burmistrz Nowogrodźca