Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli zarzadczej na 2017 r.

Strona archiwalna

 

KW.1712.1.2017.1

Plan kontroli  zarządczej na 2017 rok

 

   Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam plan kontroli:

L.p.

Nazwa jednostki, w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Temat i termin przeprowadzenia kontroli:

1.

Organizacje pozarządowe:

1. Uczniowski Klub Sportowy w  Nowogrodźcu

2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu

3. KS „Granit” Gierałtów

4. KS „Orzeł” Gośćiszów

5. LKS „Sparta” w Zebrzydowej

6. KS „Piast” w Wykrotach

7. Towarzystwo Sportowe „Parzyce”

8. MKS „Chrobry Nowogrodziec”

9.. ZHP – Hufiec Bolesławiec

10. Nowogrodzieckie Towarzystwo Gospodarczo- Społeczne

11. Stowarzyszenie Równych Szans „BRATEK” w Zgorzelcu

Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych w 2016 r.

 

Styczeń – Luty 2017 r.

2.

1.Jednostki organizacyjne:

- jednostki oświatowe,

- Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,

- MGOPS w Nowogrodźcu,

- GCKiS w Nowogrodźcu,

- SP ZOZ i SP Z ZOZ.

 2. Hydro-Tech Spółka z o.o.

    w Nowogrodźcu

Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca – po uprzednim zawiadomieniu jednostek o terminie i zakresie tematyki kontroli.

 

3.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

 

Kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Urzędu  - wg rocznych planów kontroli na 2017 r. zatwierdzonych przez Burmistrza Nowogrodźca.

Nowogrodziec, dnia 09.01.2017 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich