Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.01.2017

Burmistrz  Nowogrodźca
ogłasza i podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz.1774 ze zm.)  
 

1.    Nieruchomość o powierzchni ogółem 3,8320 ha, położona w Nowogrodźcu obręb 3, składająca się z  części działek gruntu:  nr 174 o pow. 0,30 ha,  nr 175/1 o  pow. 0,20 ha i  nr 175/2  o pow. 3,3320 ha.

2.    Nieruchomość bez obciążeń.

3.    Księga wieczysta działek KW  JG1B/00014726/6.

4.    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w  obszarze oznaczonym  
symbolem 01 ZC -teren projektowanego  cmentarza komunalnego.  

5.    Część nieruchomości o pow. 3,80 ha zostanie wydzierżawiona w formie przetargu na cele rolne, natomiast część działki nr 175/2 o pow. 320 m² zostanie wydzierżawiona w formie bezprzetargowej na cele gospodarcze. Nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 3 lat, po terminie obowiązywania wykazu, według  obowiązujących w tym zakresie przepisów.

6.    21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 14 lutego 2017r.