Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

                                                               Nowogrodziec, dnia 17 lutego 2017 r.

 

ZP.271.4.2017                                                                

Wykonwacy

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy okres gwarancji oferowany przez wykonawcę obejmuje również materiały eksploatacyjne lub zużywające się w trakcie użytkowania ( np. żarówki i inne urządzenia lub wyposażenie), na które gwarancje producenta są krótsze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z pkt.5.41. SIWZ Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, nie krótszej niż 48 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy.

Gwarancja jakości jest zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości przedmiotu umowy przez określony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela gwarancji jakości na czas, w którym to podejmie się naprawy lub wymiany elementów będących przedmiotem umowy.

                                                                                                                                                           Zatwierdził:

                                                                                                                                                           Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                            Robert Marek Relich