Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

                                                                                              Nowogrodziec, 22 lutego 2017r.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych Burmistrz Nowogrodźca informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone          w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu, nr referencyjny ZP. 271.4.2017.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo  zamówień publicznych ( Dz. U. 2015.2164 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć tę  kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich