Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

WEZWANIE do uzupełnienia braków formalnych

WEZWANIE

do uzupełnienia braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2017 roku.

 1. Poniższe braki należy uzupełnić w nieprzekraczającym terminie do dnia 1 marca 2017 r. w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa zadania, nazwa podmiotu składającego ofertę z dopiskiem: UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH.
 2. UWAGA:uzupełnienia brakujących podpisów należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w pokoju nr 28 nie później niż w dniu 1 marca lutego 2017 r.
 3. Uzupełnienie złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowych informacji udziela pani Justyna Stelmaszyk - referent ds. ochrony zdrowia, profilaktyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. nr 28, tel. 75-738-06-74

 

 

Organizacja pozarządowa

Numer zadania

Braki

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bolesławiec

Zad. III

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze

 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok,
 • zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,

Uczniowski Klub Sportowy EURO-EKSPERT

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • podpisanie przez Sekretarza zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe - Rugby

 • pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • Wyjaśnienie do terminarza rozgrywek – ze złożonego dokumentu nie wynika kiedy i w jakich wydarzeniach sportowych weźmie udział sekcja rugby

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe. – Lekka atletyka

 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;

 

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe. – Piłka siatkowa

 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • Wyjaśnienie do terminarza rozgrywek – ze złożonego dokumentu nie wynika kiedy i w jakich wydarzeniach sportowych weźmie udział sekcja piłki siatkowej

 

Zad. II

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

 

 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • Wewnętrzny dokument organizacji o prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

Zad. III

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze

 • Pełnomocnictwo uprawniające do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • Wewnętrzny dokument organizacji o prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego

Klub Sportowy „PIAST” WYKROTY

 

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • dokument potwierdzający zatrudnienie księgowego upoważniający go do składania oświadczeń woli,

Uczniowski Klub Sportowy                      w Nowogrodźcu

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • preliminarz rozgrywek, zawodów

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok;
 • kserokopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie;
 • zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • terminarz rozgrywek,
 • lista zawodników klubu (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

Miejski Klub Sportowy „Chrobry Nowogrodziec”

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok.

 

Klub Sportowy „GRANIT” GIERAŁTÓW

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • podpisanie sprawozdania finansowego;
 • zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych na realizację projektu,
 • preliminarz wg klasy rozgrywkowej,
 • wykaz zgłoszonych do rozgrywek zawodników (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

 

Klub Sportowy „SPARTA” ZEBRZYDOWA

 

Zad. I

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe

 • dokument potwierdzający zatrudnienie księgowego upoważniający go do składania oświadczeń woli,
 • sprawozdanie finansowe: informacja dodatkowa za 2015 rok;
 • podpisanie przez Głównego Księgowego zobowiązania przyjęcia odpowiedzialności

 

                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                     Robert Relich

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2017
  przez: Justyna Stelmaszyk
 • opublikowano:
  22-02-2017 14:14
  przez: Justyna Stelmaszyk
 • zmodyfikowano:
  23-02-2017 11:33
  przez: Justyna Stelmaszyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 480
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×