Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 28.02.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1515 ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XVIII/111/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 14 grudnia  2015 r.

Nowogrodziec obręb 3  -  działka  niezabudowana   nr  278/9  o pow. 0,1232 ha.

Działka położona, w kompleksie kilkunastu działek, powstającego nowego osiedla mieszkaniowego. Teren płaski z nieznacznym spadkiem południowo-wschodnim, dobrze nasłoneczniony o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o prostej linii granic z  dostępnym uzbrojeniem. Dojazd do działki  z ulicy Nowogrodzkiej, drogą o nawierzchni utwardzonej (ul. Stanisława Moniuszki), a następnie (około 40 m) nieurządzoną drogą gruntową.

Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   znaczonym  symbolem  06 MN  teren zabudowy jednorodzinnej. 

Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana  w formie  przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena nieruchomości wynosi  46.820,00 zł. (netto).

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia : cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 21.03.2017r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  11.04.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich