Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną - pytania i odpowiedzi

Strona archiwalna

 

                                                                                          

 

Informacja

dotycząca zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną ”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy okres gwarancji oferowany przez wykonawcę obejmuje również materiały eksploatacyjne lub zużywające się w trakcie użytkowania ( np. żarówki i inne urządzenia lub wyposażenie), na które gwarancje producenta są krótsze?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 5.16. oraz 5.17. specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, nie krótszej niż 48 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy. Gwarancja jakości jest zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości przedmiotu umowy przez określony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela gwarancji jakości na czas, w którym to podejmie się naprawy lub wymiany elementów będących przedmiotem umowy.

Powyższe zapisy znajdujące się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują swoim zakresem elementy wskazywane w otrzymanym zapytaniu.

                                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                   Robert Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-03-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  02-03-2017 14:15
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 256
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×