Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną - pytania i odpowiedzi

Strona archiwalna

 

                                                                                          

 

Informacja

dotycząca zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną ”

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy okres gwarancji oferowany przez wykonawcę obejmuje również materiały eksploatacyjne lub zużywające się w trakcie użytkowania ( np. żarówki i inne urządzenia lub wyposażenie), na które gwarancje producenta są krótsze?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 5.16. oraz 5.17. specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, nie krótszej niż 48 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy. Gwarancja jakości jest zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości przedmiotu umowy przez określony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela gwarancji jakości na czas, w którym to podejmie się naprawy lub wymiany elementów będących przedmiotem umowy.

Powyższe zapisy znajdujące się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują swoim zakresem elementy wskazywane w otrzymanym zapytaniu.

                                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                   Robert Relich