Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi i pytania cz.2 do zamówienia pn.: Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.

Strona archiwalna

 

                                                                                                                               Nowogrodziec. 08 marca 2017r.

 

 

      Wykonawcy

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną ” ZP.271.5.2017

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Po dokonaniu wizji lokalnej obiektu stwierdzono znaczne zawilgocenia ścian zewnętrznych wskutek podciągania kapilarnego. Świadczy to o braku(ewentualnie nieskutecznej) izolacji poziomej budynku. Projekt budowlany przewiduje wykonanie izolacji pionowej i tynków renowacyjnych, co przy stwierdzonym braku ciągłości izolacji nie zapewni jej skuteczności. Czy inwestor przewiduje wykonanie izolacji poziomej ścian istniejących ( i ewentualnie w jakiej formie) – co zapewni uzyskanie efektu ciągłości izolacji a przez to skutecznie wyeliminuje problem podciągania kapilarnego i dalszego zawilgocenia ścian.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania izolacji poziomej i nie jest ono przedmiotem zamówienia. Większość zawilgoceń wynika z ich zalewania z nieszczelnych rynien oraz z braku opaski przy budynku. Zapewnienie możliwości oddawania wilgoci ścian do wnętrza budynku, który będzie wentylowany, zapewni wystarczające zabezpieczenie tych ścian.

 1. Czy montaż horyzontu na ścianie sceny wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to proszę podać wymiary oraz szczegóły montażu.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót, w zakres wchodzi montaż horyzontu z tkaniny, kolor czarny marszczenie 100%, gramatura 500g/m2 14 mb, h=6 m na szynie kurtynowej TT2 do horyzontu, długość 14 mb ( poz. 14 i 15 przedmiar oświetlenia scenicznego, str. 7z8)

 1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jezdnych paneli akustycznych?  Jeżeli tak proszę podąć ilość i parametry.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy jezdnych paneli akustycznych.

 1. W opisie dotyczącym sceny – wysokość podestu określona jest 60 cm, a dalej jest informacja, że podesty sceniczne z możliwością regulowania wysokości. Proszę określić zakres regulacji wysokości.

Odpowiedź:

Podest powinien być regulowany w zakresie 50-80cm.

 1. Proszę o udostępnienie rysunku balustrady montowanej na antresoli.

W załączniku udostępniamy rysunek techniczny balustrad.

 1. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminy składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

 

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są dla wykonawców wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulega zmianie.

 

Załączniki:

PDFW8.pdf
 

                                                                                                                                               Zatwierdził:

                                                                                                                                        Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                               Robert Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  08-03-2017 14:39
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 263
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×