Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach otwartego kokursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2017 rok

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2017 rok

 

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

 

Lp.

 

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

 1.  
 

Towarzystwo Sportowe “PARZYCE”

Zadanie I

23 000,00

2.

 

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

20 000,00

3.

 

Klub Sportowy  “GRANIT”

Gierałtów

Zadanie I

20 000,00

 4

 

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

48 000,00

5.

 

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

52 000,00

6.

 

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

44 000,00

7.

 

Uczniowski Klub Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie I

20 000,00

8.

 

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie I – Lekka Atletyka

Zadanie II

Zadanie III

20 000,00

 

20 000,00

23 900,00

9.

 

ZHP Hufiec Bolesławiec

Zadanie III

8 000,00

 

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych poniżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.


 

Nowogrodziec, dnia 8.03.2017

 

                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                       Robert Relich

Załączniki:

DOCX1. aktualizacja harmonogramu realizacji zadania publicznego.docx

DOCX2. Aktualizacja kosztorysu realziacji zadania publicznego.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2017
  przez: Justyna Stelmaszyk
 • opublikowano:
  08-03-2017 14:53
  przez: Justyna Stelmaszyk
 • zmodyfikowano:
  08-03-2017 15:07
  przez: Justyna Stelmaszyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 455
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×