Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Nowogrodziec, dnia 14 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejskiej w Nowogrodźcu uchwały Nr XXVIII/197/16 z dnia
21 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r.. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób
i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowogrodźca.

 

Burmistrz Nowogrodźca   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2017
  przez: Mirosław Rytyna
 • opublikowano:
  14-03-2017 11:47
  przez: Justyna Mrozińska
 • zmodyfikowano:
  14-03-2017 11:47
  przez: Justyna Mrozińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 248
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×