Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną

Strona archiwalna

 

ZP.271.5 .2017

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:   3 666 111,00 zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński

Ul. Koskowicka 10,  59-220 Legnica

6 350 764,29 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony  w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

2

KONSORCJUM:

Axyo.pl Sp. z o.o.

 

Filigran Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

Ul. Piłsudskiego 34, 58-500

 3 888 185,20 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony  w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

3

KONSORCJUM:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło

Zaręba, ul. Wyszyńskiego 1/3, 59-800 Lubań

 

Zaręba, ul. Zielona 4 59-800 Lubań

4 200 000,00 zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony  w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w SIWZ 

                                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                       Robert Marek Relich