Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki postępowania - Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną

Strona archiwalna

 

ZP.271. 5 .2017                                                                                                                                         Wykonawcy

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną”.

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr  2 złożoną przez:

 

Konsorcjum firm:  Axyo.pl Sp. z o.o. i Filigran Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów z pośród ważnych ofert zgodnie z kryteriami wyboru określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium  „okres gwarancji jakości”

Liczba uzyskanych punktów łącznie

1

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński, ul. Koskowicka 10,  59-220 Legnica

36,73

40

76,73

2

KONSORCJUM:

Axyo.pl Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

Filigran Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

60

40

100

3

KONSORCJUM:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki Zaręba, ul. Wyszyńskiego 1/3, 59-800 Lubań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło Zaręba, ul. Zielona 4 59-800 Lubań

55,55

40

95,55

 

                                                                                                                                                                    Zatwierdził:

                                                                                                                                                                Robert Marek Relich

                                                                                                                                                                Burmistrz Nowogrodźca