Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz.II - Budowa skateparku w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa skateparku w Nowogrodźcu” ZP.271.7.2017

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 : Czy ogrodzenie wraz z bramą otaczające projektowaną przepompownię ścieków (rysunki: 1/5 oraz 2/5) wchodzi w zakres robót do wykonania w ramach przetargu pn.: "Budowa skateparku w Nowogrodźcu"?

Odpowiedź: Ogrodzenie przepompowni wraz z bramą nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:  Czy na terenie projektowanej przepompowni ścieków również należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej w ramach przetargu pn.: "Budowa skateparku w Nowogrodźcu"?

Odpowiedź: Nawierzchnia z kostki przepompowni nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 3:  Pozycja w przedmiarze 1.1.15. zakłada wykonanie nawierzchni chodnika zakłada kostkę betonową o grubości 6 cm, a pozycja 1.1.16. zakłada nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm. Opis techniczny jak i rysunki zakładają wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem.

Odpowiedź:  Zaprojektowano chodnik o szerokości 150 cm – kostka betonowa gr. 6 cm na podkładzie z piasku. Podbudowa z kruszywa łamanego ( Kamień twardy granit, bazalt ) niesortowanego 0-63 mm  gr. 15 cm. Obramowanie stanowią obrzeża betonowe 8x30 cm ścięte posadowione na ławie betonowej z oporem.

Pytanie nr 4:  Przedmiar zakłada 44,55 m obrzeży betonowych do ułożenia przy zaprojektowanych chodniku. Z projektu wynika, iż długość obrzeży jest większa niż przyjęta w przedmiarze i wynosi 63,29 m. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  Należy przyjąć 63,29 mb obrzeży 30x8 cm.

                                                                                                                                                                   Zatwierdził:

                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                               Robert Marek Relich