Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA XXXVI z dnia 30 marca 2017 r.

PDFUchwała.XXXVI.239.17.2017-03-30.pdf
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2017 roku


PDFUchwała.XXXVI.240.17.2017-03-30.pdf
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XXXVI.241.17.2017-03-30.pdf

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XXXVI.242.17.2017-03-30.pdf

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów

zmiana: uchwała nr XLVI/318/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


PDFUchwała.XXXVI.243.17.2017-03-30.pdf
w sprawie nabycia nieruchomości


PDFUchwała.XXXVI.244.17.2017-03-30.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


PDFUchwała.XXXVI.245.17.2017-03-30.pdf
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


PDFUchwała.XXXVI.246.17.2017-03-30.pdf

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


PDFUchwała.XXXVI.247.17.2017-03-30.pdf
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Nowogrodziec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

utraciła moc uchwałą nr XLVIII/329/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.


PDFUchwała.XXXVI.248.17.2017-03-30.pdf

w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi


PDFUchwała.XXXVI.249.17.2017-03-30.pdf
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego


PDFUchwała.XXXVI.250.17.2017-03-30.pdf
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019


PDFUchwała Nr XXXVI_251_17.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI_251_17.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI_251_17.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI_251_17.pdf

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała Nr XXXVI_252_17.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI_252_17.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI_252_17.pdf
PDFZałącznik nr 2a do uchwały nr XXXVI_252_17.pdf

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok


 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2017
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  31-03-2017 12:35
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  01-02-2018 12:23
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 508
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×