Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXXVI z dnia 30 marca 2017 r.

PDFUchwała.XXXVI.239.17.2017-03-30.pdf (236,75KB)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2017 roku


PDFUchwała.XXXVI.240.17.2017-03-30.pdf (104,19KB)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XXXVI.241.17.2017-03-30.pdf (282,33KB)

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Utraciła moc uchwałą nr XXX/203/20 z dnia 26 listopada 2020 r.


PDFUchwała.XXXVI.242.17.2017-03-30.pdf (124,61KB)

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów

zmiana: uchwała nr XLVI/318/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Utraciła moc Uchwałą nr XXXI/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.


PDFUchwała.XXXVI.243.17.2017-03-30.pdf (98,65KB)
w sprawie nabycia nieruchomości


PDFUchwała.XXXVI.244.17.2017-03-30.pdf (102,50KB)
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych


PDFUchwała.XXXVI.245.17.2017-03-30.pdf (551,00KB)
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Utraciła moc uchwałą nr LXIV/404/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.


PDFUchwała.XXXVI.246.17.2017-03-30.pdf (752,83KB)

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


PDFUchwała.XXXVI.247.17.2017-03-30.pdf (1,31MB)
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Nowogrodziec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

utraciła moc uchwałą nr XLVIII/329/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.


PDFUchwała.XXXVI.248.17.2017-03-30.pdf (210,43KB)

w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi


PDFUchwała.XXXVI.249.17.2017-03-30.pdf (903,55KB)
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego

Zmiana: uchwała nr XIV/98/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 


PDFUchwała.XXXVI.250.17.2017-03-30.pdf (412,72KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019

 


PDFUchwała Nr XXXVI_251_17.pdf (112,88KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI_251_17.pdf (114,77KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI_251_17.pdf (271,03KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI_251_17.pdf (453,66KB)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

 


PDFUchwała Nr XXXVI_252_17.pdf (126,51KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI_252_17.pdf (88,71KB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI_252_17.pdf (131,21KB)
PDFZałącznik nr 2a do uchwały nr XXXVI_252_17.pdf (94,82KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok