Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

wyniki postępowania - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP.271.6.2017 

                                                                                                              Wykonawcy                     

                                                                                 

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowogrodźcu”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr  3 złożoną przez:

Konsorcjum firm:  Axyo.pl Sp. z o.o. i Filigran Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Piłsudskiego 34,  58-500 Jelenia Góra

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena”

Liczba uzyskanych punktów w  kryterium „okres gwarancji jakości”

Liczba uzyskanych punktów łącznie

1

KONSORCJUM:

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki Zaręba, ul. Wyszyńskiego 1/3, 59-800 Lubań

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło Zaręba, ul. Zielona 4 59-800 Lubań

28,50

32

60,50

2

Zakład Remontowo – Budowlany Elmtech Krzysztof Elminowski, ul. 3 Maja 30, 59-830 Olszyna

 

-

 

-

 

-

3

KONSORCJUM:

Axyo.pl Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

Filigran Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra

32,98

40

72,98

                                                                                                                                                               Zatwierdził:

                                                                                                                                                               Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                               Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  03-04-2017 13:21
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 179
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×