Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowogrodziec wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na realizację zadania pn. Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowogrodziec wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS.

 

 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne do 30 000 euro na realizację zadania  pn. Wykonanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowogrodziec wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 1530 wpłynęło 5 ofert.
 2. Informacja na temat Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu – 1.
 3. Oferty uznane za zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 4. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

  MT CONSULTING

  Kręcicki Strzelczyk Spółka Jawna

  Ul. WZGÓRZE BERNADOWO 228/4

  81-583 Gdynia

 5. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację ww. zadania wpłynęły następujące oferty:

   

Lp.

Wykonawca

Wartość zadania brutto (zł)

 1.  

MT CONSULTING

Kręcicki Strzelczyk Spółka Jawna

ul. Wzgórze Bernadowo 228/4

81-583 Gdynia

15.990,00

 1.  

Eco Energy Poland

ul. Górna 29b

43-400 Cieszyn

17.220,00

 1.  

Cities Lighting Consultants Sp. z o. o.
ul. Kołobrzeska 29
02-923 Warszawa

19.495,50

 1.  

AVC Polska Sp. Z o.o.

ul. Wrzeciono 54a/24

01-956 Warszawa

30.873,00

 1.  

Grupa CDE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich