Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu pn.: Budowa skateparku w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP.271.7.2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

Budowa skateparku w Nowogrodźcu z dnia 06 kwietnia 2017r. godz. 09:30

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 200 000,00 zł
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

ZINPRO Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 18 58-500 Jelenia Góra

     318 447,00 zł

        48

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone w SIWZ

Metryczka
 • wytworzono:
  06-04-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  06-04-2017 10:45
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 216
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×