Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - usługa sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 10.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 (zamówienie o wartości poniżej 30 tys. EUR)

na usługi sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”.

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na usługi sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”., do dnia 16 marca 2016 r. godz. 10.30 wpłynęły 4 ważne oferty.

2. Wszystkie oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

Techniczna Obsługa Budownictwa

Usługi Budowlane

Mieczysław Bajda

Ul. Żymierskiego 3/6

59-830 Olszyna

za łączną cenę brutto 68.800,00 złotych (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W kryterium „Cena” oferta uzyskała 100 pkt.

4. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca

 

Zbiorcze zestawienie ofert ważnych:

numer oferty

Wykonawca

cena netto w zł.

cena brutto w zł.

Punktacja i uwagi

1

JAK-Bud

Mgr inż. Andrzej Prostak

Ul. Góralska 54

59-700 Bolesławiec

61 780,00

75 989,40

90,54

2

Techniczna Obsługa Budownictwa

Usługi Budowlane

Mieczysław Bajda

Ul. Żymierskiego 3/6

59-830 Olszyna

68 800,00

68 800,00

100,00

 

 OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

3.

MG-TECH Inżynieria Lądowa

Mariusz Gałkowski

Ul. Szybowcowa23B

58-521 Jeżów Sudecki

159 000,00

195 570,00

35,18

4.

Zakład Usług Budowlanych,

Projektowanie, Nadzór Budowlany

Janusz Petruch

Ul. Szkolna 8

59-830 Olszyna

56 700,00

69 741,00

98,65