Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 02.05.2017r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147)

1. Działka  gruntu  nr  203 o pow.1,16 ha,  położona w obrębie Gierałtów.

2.Nieruchomość bez obciążeń

3.Księga wieczysta nr JG1B/00015094/3.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym 

  symbolem 10 RP,ZC- teren użytków rolnych.

5.Działka zostanie wydzierżawiona w formie przetargu ustnego nieograniczonego według  

   obowiązujących w tym zakresie przepisów, na okres 3 lat,  na cele  rolne.

6. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 23.05.2017r.

z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz