Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadamiam, że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców Maria III oraz budowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”, o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 24 kwietnia 2017 r.), określającą zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Z wymienioną wyżej opinią oraz pozostałą dokumentacją sprawy obejmującą m. innymi Kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, pokój nr 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30

 

Otrzymują:

 1. poinformowanie stron na zasadzie art.49 Kpa
 2. aa

 

z up.Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 08-05-2017
  do 26-05-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  08-05-2017
  przez: Bozena Mrozik
 • opublikowano:
  12-05-2017 12:03
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  12-05-2017 12:04
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 197
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×