Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXXVII z dnia 11 maja 2017 r.

PDFUchwała.XXXVII.253.17.2017-05-11.pdf (100,46KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XXXVII.254.17.2017-05-11.pdf (537,91KB)
w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew – lip, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2326 D w Nowogrodźcu, przy ul. Kolejowej


PDFUchwała.XXXVII.255.17.2017-05-11.pdf (561,37KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz zwolnienia ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


PDFUchwała.XXXVII.256.17.2017-05-11.pdf (797,03KB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz.U.W.D. poz. 2867 z dnia 14.06.2017 r.)


PDFUchwała.XXXVII.257.17.2017-05-11.pdf (653,37KB)

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Gminą Gorzyce


PDFUchwała nr XXXVII_258_17.pdf (265,52KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XXXVII_258_17.pdf (68,87KB)
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XXXVII_258_17.pdf (85,77KB)
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XXXVII_258_17.pdf (88,51KB)
PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII_258_17.pdf (274,20KB)


 

PDFUchwała nr XXXVII_259_17.pdf (248,45KB)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec
PDFZalącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII_259_17.pdf (3,36MB)
PDFZalącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII_259_17.pdf (267,06KB)
PDFZalącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII_259_17.pdf (294,95KB)