Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXI z dnia 31 maja 2010 r.

 

1.

Uchwała Nr LXI/415/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr L/354/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie dzierżawy działki  na okres 10 lat

PDFuchwała nr LXI_415_10.pdf (36,24KB)

2.

Uchwała Nr LXI/416/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  31 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Milików

PDFuchwała nr LXI_416_10.pdf (36,06KB)

3.

Uchwała nr LXI/417/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

PDFuchwała nr LXI_417_10.pdf (71,31KB) PDFNOWOGRODZIEC POLNA_23.03.2010.pdf (1,92MB)

4.

Uchwała Nr LXI/418/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych  i roztopowych oraz bytowo – przemysłowych na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Podstrefa Nowogrodziec

PDFuchwała nr LXI_418_10.pdf (64,19KB)

5.

Uchwała nr LXI/419/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/407/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

PDFuchwała nr LXI_419_10.pdf (37,60KB)

6.

Uchwała Nr LXI/420/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

PDFuchwała nr LXI_420_10.pdf (43,79KB)

7.

Uchwała Nr LXI/421/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu działającego w formie zakładu budżetowego celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie

PDFuchwała nr LXI_421_10.pdf (39,41KB)

8.

Uchwała nr LXI/422/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Nowogrodziec

PDFuchwała nr LXI_422_10.pdf (36,24KB)

9.

Uchwała  Nr LXI/423/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/392/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Związku Gmin „Kwisa”

PDFuchwała nr LXI_423_10.pdf (37,27KB)

10.

Uchwała  Nr LXI/424/10 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa”, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

PDFuchwała nr LXI_424_10.pdf (38,20KB)

11.

Uchwała  Nr LXI/425/10 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2010 

PDFuchwała nr LXI_425_10.pdf (40,79KB) PDFtabela nr 1 do uchwały nr LXI_425_10.pdf (99,84KB) PDFtabela nr 2 do uchwały nr LXI_425_10.pdf (112,60KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr LXI_425_10.pdf (100,11KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr LXI_425_10.pdf (52,72KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr LXI_425_10.pdf (71,61KB)

12.

Uchwała nr LXI/426/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Tomczyk na Burmistrza Nowogrodźca

PDFuchwała nr LXI_426_10.pdf (48,71KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2010-06-02