Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę nieruchomości na cele rolne

 część  działki nr 206 o  pow. 0,25 ha,  położona w obrębie Gierałtów  

 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00015094/3
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze  przeznaczonym pod cmentarz komunalny.
  3. Działka zostanie wydzierżawiona na okres  3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi 40,00 zł
  6. Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2017r. o godz. 9.3 0 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu.                                                                                                                                                                         
  7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia 13.06.2017r.
  8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym   uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc  od roku  zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w Nowogrodźcu   pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76

z up.Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza