Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zmianach, odpowiedź na pytanie w postępowaniu pn : Rewitalizacja płyty ul Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu ” numer referencyjny: ZP.271.11. 2017.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2015.2164 ze zm.) oferent złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie

Czy inwestor dopuszcza wykonanie nawierzchni placu wraz z parkingami oraz chodnikami przylegającymi do zachodniej i południowej pierzei placu oraz wzdłuż ulicy Kościuszki z cegły klinkierowej o wym. 200x100x52mm, układanej na rąbek wzor w jodełkę? Jednocześnie zaznaczam, że kostka spełni wszystkie parametry i wymagania techniczne, zgodnie z Projektem budowlanym i Kartą techniczną.

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie cegły klinkierowej o wym. 200x100x52mm w powyższym zakresie.

Na podstawie art. 12a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert: 13 czerwca 2017r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 13 czerwca 2017r. godz. 09:30

Miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Po ujęciu powyższych zmian załączamy aktualny SIWZ oraz ogłoszenie o zmianach.

DOCXSIWZ aktualizacja.docx
HTMLogłoszenie o zmianach.html
                                                                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                             Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  06-06-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  06-06-2017 10:27
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 531
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×